ESG w pigułce – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

ESG w pigułce

Obszar ESG i zrównoważonego rozwoju to dla wielu podmiotów nowa dziedzina. Aby ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się w gąszczu regulacji, zebraliśmy główne kwestie z poszczególnych dziedzin prawa, które mogą generować ryzyka w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiamy także pokrótce sposoby, które pomogą ograniczyć te ryzyka

W przeszłości przedsiębiorstwa mogły dobrowolnie zdecydować, czy uwzględniać w swojej działalności aspekty ESG. Obecnie jednak podmioty, które zaniedbują te kwestie, mogą narazić się nie tylko na skutki prawne i odpowiedzialność, ale także na inne negatywne konsekwencje, w szczególności na utratę konkurencyjności, wykluczenie z łańcucha dostaw, utratę reputacji i wiarygodności czy trudności w pozyskaniu pracowników.

W naszej publikacji piszemy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności karnej związanej z raportowaniem, "zielonych" znakach towarowych, a także o ESG w kontekście prawa ochrony środowiska, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, bankowości i finansowania, prawa pracy, prawa energetycznego i zamówień publicznych. Wskazujemy, jak ESG wpływa na sektor budownictwa, transakcje M&A oraz firmy spożywcze i farmaceutyczne.