Lena Marcinoska-Boulangé – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Lena Marcinoska-Boulangé

adwokat, partner

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i startupie – strukturyzacja, umowy i naruszenia

Lena Marcinoska-Boulangé zajmuje się prawem własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i prawem internetu. Reprezentuje klientów przede wszystkim w cywilnych sporach sądowych i sporach domenowych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, a także w przygotowaniu  i  negocjowaniu ugód oraz różnego rodzaju umów. Doradza startupom.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2012 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011)

Studia podyplomowe w dziedzinie prawa nowoczesnych technologii w Polskiej Akademii Nauk (2013)

Izba Adwokacka w Warszawie

„Nie warto zwlekać z dochodzeniem roszczeń” (współautorka), Rocznik 2018

„Start-up Handbook. Co start-upy powinny widzieć o przepisach prawa” (współautorka), Fundacja Startup Poland 2015

„Systemy dronów bojowych” (współautorka), Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015

„O zaletach gromadzenia dowodów zawczasu” (współautorka), Rocznik 2014

The Legal 500 EMEA 2023, własność intelektualna

The Legal 500 EMEA 2019, własność intelektualna