Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Choć nie jest ona rewolucyjna, z pewnością będzie miała doniosłe znaczenie praktyczne. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić większą spójność systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Zmieniła się m.in. definicja znaku towarowego (usunięto wymóg jego graficznej przedstawialności) oraz katalog oznaczeń, na które nie udziela się ochrony. Uprawniony ze znaku może też uniemożliwić tranzyt towarów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym.