Anna Pompe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Anna Pompe

adwokat, wspólnik

Spory o ochronę praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, uzyskiwanie praw wyłącznych i obrót nimi

Anna Pompe jest odpowiedzialna za praktykę własności intelektualnej.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów prawa własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych i nieuczciwej konkurencji. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, cywilnych i karnych, a także w negocjowaniu ugód.

Często występuje jako prelegentka na konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu własności intelektualnej.

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1996). Odbyła roczne podyplomowe studia z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1995), a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1998).

Izba Adwokacka w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

International Trademark Association

Arbiter w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego SARA

Stowarzyszenie na Rzecz Zwalczania Podróbek PACA

„Prowadzenie wirtualnej galerii sztuki: jak się przygotować?” (współautorka), Rocznik 2021

„Unijne znaki towarowe pod ochroną prawa karnego” (współautorka), Rocznik 2017

„Jednak nie wszystko można komercjalizować” (współautorka), Rocznik 2015

„Kiedy pozew przychodzi z Portugalii” (współautorka), Rocznik 2013

„Zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy to nie wszystko” Rocznik 2012

„Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych” Rocznik 2011

„E-Commerce and the Law of Digital Signatures” (współautorka rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), Oceana Publications, Inc.® 2005

„Handbuch der Markenpiraterie” (współautorka rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Monachium 2000

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), własność intelektualna

Chambers Europe (2011 – 2024), własność intelektualna

Chambers Global (2013 – 2024), własność intelektualna

World Trademark Review 1000 (2017 – 2024), egzekucja wierzytelności i postępowania sądowe

IP Stars (2019 – 2023), znaki towarowe

IP Stars (2020 – 2023), Top 250 Women in IP

IAM Patent 1000 (2018 – 2023), spory