Rocznik 2011 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rocznik 2011

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie Rocznika kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jest to zbiór stworzonych przez naszych prawników tekstów będących efektem zarówno naszej codziennej pracy dla klientów, jak i pogłębionego namysłu nad konkretnymi problemami prawnymi.

Znajdą więc w nich Państwo zarówno wyjaśnienia typowych problemów, z którymi stykają się przedsiębiorcy w ramach swojej działalności (różnicowanie wynagrodzeń, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, przeznaczanie zysków i pokrycie strat w spółkach kapitałowych), jak i kwestii bardziej specjalistycznych, związanych z poszczególnymi gałęziami gospodarki (dzierżawa gruntu na potrzeby farmy wiatrowej, odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za zanieczyszczenie gleby, odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne).

Omawiamy też orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych i unijnych, które naszym zdaniem może mieć znaczący wpływ na przyszłe rozstrzygnięcia w postępowaniach sądowych, czyli także na decyzje gospodarcze.