Rocznik 2013 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rocznik 2013

Po raz kolejny dzielimy się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, które zgromadziliśmy w trakcie pracy na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Poprzednie dwa wydania Rocznika dowiodły, że taka koncepcja cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Dlatego również w tym roku w głównej publikacji naszej kancelarii piszemy nie o sobie, ale o tym, na czym znamy się najlepiej – czyli o najgoręcej dyskutowanych zagadnieniach prawnych mających bezpośrednie przełożenie na działalność gospodarczą.

Media zapowiadają, że czeka nas trudny rok, a w trudnych czasach, jak pisze jeden z naszych autorów, warto przypominać podstawowe reguły. Jedną z nich jest oczywiście zachowywanie stosownej ostrożności, by uniknąć zbędnych kłopotów. Chodzi też jednak o coś więcej: o powrót do wartości, o renesans uczciwości i rzetelności kupieckiej, która jest warunkiem wzajemnego zaufania między kontrahentami.

Coraz bardziej rozszerza się zakres indywidualnej odpowiedzialności menedżerów i członków zarządu – za nietrafione decyzje gospodarcze, za niezłożenie na czas wniosku o ogłoszenie upadłości, teraz także za praktyki ograniczające konkurencję. Jedynym wyjściem jest świadomość ryzyka i unikanie zachowań, które mogłyby skutkować taką odpowiedzialnością.