Rocznik 2015 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rocznik 2015

Oddajemy w Państwa ręce piąte, jubileuszowe wydanie Rocznika naszej kancelarii. Inspiracją dla artykułów jak zwykle stały się sprawy prowadzone ostatnio na rzecz klientów. Poruszamy zagadnienia, które mogą być szczególnie aktualne w najbliższych miesiącach. Piszemy o szansach i zagrożeniach, o zmianach legislacyjnych i zmianach w orzecznictwie. Stawiamy pytania i wskazujemy możliwe odpowiedzi.

Zmienia się prawo, obyczajowość, otoczenie gospodarcze, sytuacja społeczno-polityczna. Część tych zmian rozpatrujemy w kategoriach potencjalnych korzyści, inne w kategoriach ryzyka – nie zawsze zresztą dobrze rozpoznając, do której grupy przypisać daną zmianę.

W tej płynnej rzeczywistości przedsiębiorca musi odnaleźć stabilność, która warunkuje powodzenie jego przedsięwzięcia gospodarczego. Musi zachować czujność, by podejmować właściwe decyzje, dostosowując swoje działania do zmian.

Paradoksalnie do dużych zmian łatwiej jest się dostosować. Są one szeroko komentowane, analizowane. Większym zagrożeniem mogą stać się sprawy z pozoru błahe albo dobrze rozpoznane, które łatwiej jest spuścić z oka i zaniedbać.

W naszych publikacjach wskazujemy obszary, na które warto zwrócić uwagę w najbliższych miesiącach. Piszemy o szansach i zagrożeniach, o zmianach legislacyjnych i zmianach w orzecznictwie. Czasem stawiamy pytania, na które nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. To też pomaga bowiem naświetlić sytuację, czemu właśnie ma służyć nasz piąty już Rocznik.