Zabezpieczenie należności handlowych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zabezpieczenie należności handlowych

Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych.