Jan Ciećwierz – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Jan Ciećwierz

adwokat, wspólnik

Spory sądowe między przedsiębiorcami. Odszkodowania za działania i zaniechania władzy publicznej.

Jan Ciećwierz jest współodpowiedzialny za praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych.

Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i w postępowaniach administracyjnych, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Prowadzi sprawy gospodarcze z zakresu rozliczeń finansowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także z zakresu prawa budowlanego, odzyskiwania mienia nieruchomościowego oraz regulacji stanu prawnego własności nieruchomości na rzecz instytucji i osób prywatnych. Reprezentował klientów w skomplikowanych sporach zakończonych odzyskaniem wierzytelności w wysokości setek milionów euro.

Ma duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych dłużników wyprowadzających majątek z firm w celu uniemożliwienia zaspokojenia się wierzycieli.

Zajmuje się również prawem sportowym i rozwiązywaniem sporów sportowych.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1994)

Zanim dołączył do kancelarii Wardyński i Wspólnicy, pracował w warszawskim biurze kancelarii Amhurst Brown Colombotti.

Izba Adwokacka w Warszawie

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), rozwiązywanie sporów

The Legal 500 EMEA 2023, inwestycje budowlane