Bruksela I bis – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Bruksela I bis

Od 10 stycznia 2015 roku rozporządzenie 44/2001 (nazywane Brukselą I) regulujące kwestię jurysdykcji oraz zasad uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych zostało zastąpione przez nowe rozporządzenie 1215/2012, zwane Brukselą I bis. Jedną z głównych zmian jest automatyczna wykonalność orzeczeń wydanych w innym państwie Unii Europejskiej, bez jej wcześniejszego stwierdzania w osobnym postępowaniu. Zmiany dotyczą też umów jurysdykcyjnych. Zapraszamy do lektury publikacji omawiającej nową rzeczywistość europejskiego prawa procesowego cywilnego.