Piotr Golędzinowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Piotr Golędzinowski

radca prawny

Sprawy sporne wymagające pogłębionej wiedzy z zakresu finansów lub rachunkowości

Piotr Golędzinowski specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu finansów lub rachunkowości, w szczególności w sprawach dotyczących umów inwestycyjnych oraz transakcji fuzji i przejęć.

Doradza również klientom indywidualnym w sprawach cywilnych oraz aktywnie działa w ramach praktyki pro bono kancelarii.

Posiada uprawnienia solicitora w Anglii i Walii, lecz w chwili obecnej nie wykonuje zawodu w tej jurysdykcji.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2010 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008, ukończony z wyróżnieniem)

Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012)

Jest absolwentem szkoły prawa angielskiego organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim przez Centre for English and European Legal Studies we współpracy z Centre for European Legal Studies na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge.

Stypendysta IV edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi

Pracował między innymi w instytucjach rynku finansowego oraz w firmie konsultingowej należącej do wielkiej czwórki.

Jest członkiem zarządu Komisji ADR ICC Polska oraz członkiem Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowie