Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki

„Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

Książka jest zbiorem opisów spraw prowadzonych przez prawników kancelarii. Każdy rozdział został poświęcony konkretnej sprawie (m.in. uznanie za bezskuteczną umowy sprzedaży nieruchomości dokonanej z naruszeniem roszczeń wynikających z umowy powierniczego zlecenia nabycia nieruchomości, egzekucja z nieruchomości prowadzona na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., przeciwdziałanie wyprowadzaniu przez dłużnika majątku ze spółki poprzez instytucję automatycznego umorzenia udziałów w spółkach zależnych dłużnika, ustalenie nieważności ugód, miarkowanie kary umownej, dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za usługi wykonane na zlecenie organów prowadzących postępowanie karne, wykorzystanie skargi pauliańskiej w celu ochrony wierzycieli przed negatywnymi skutkami transferu biznesu dłużnika do innego podmiotu, dochodzenie przed sądem pracy roszczeń związanych z mobbingiem, odzyskanie nieruchomości przejętej z pogwałceniem prawa, dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej przeciwko syndykowi masy upadłości).

Autorzy publikacji skoncentrowali się na praktycznym przedstawieniu przebiegu sporu, ograniczając komentarz do wybranych problemów, istotnych z punktu widzenia omawianych spraw.

Publikację można nabyć tutaj.