Michał Wons – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Michał Wons

Radca prawny, wspólnik

Transakcje M&A, nieruchomości

Michał Wons odpowiada w kancelarii za praktykę transakcji i prawa korporacyjnego oraz współprowadzi praktykę nieruchomości.

Jako prawnik transakcyjny ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla funduszy inwestycyjnych z różnych sektorów rynku.

Wspiera inwestorów krajowych i zagranicznych w przedsięwzięciach typu joint-venture, restrukturyzacji portfeli aktywów, nabywaniu spółek holdingowych oraz celowych albo bezpośrednio ich aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstw.

Koordynuje transakcje cross-border, a także analizy stanu prawnego spółek i ich składników majątkowych.

Specjalizuje się w transakcjach nieruchomościowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru private equity. Brał udział w największych transakcjach ostatnich lat dotyczących branży handlowej.

Reprezentował wiodących graczy na rynku nieruchomości komercyjnych w nabywaniu, restrukturyzacji i dezinwestycjach, zarówno pojedynczych aktywów, jak i całych portfolio nieruchomości. Doradza klientom przy dużych projektach deweloperskich na każdym etapie realizacji inwestycji. Prowadzi negocjacje i restrukturyzacje umów najmu obiektów biurowych, handlowych, magazynowych, produkcyjnych, w tym projekty o strukturze sale and leaseback.

Negocjował wiele kontraktów związanych z inwestycjami w nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych.

Jest współtwórcą i liderem wyodrębnionej w kancelarii grupy Spanish Desk, zorientowanej na obsługę prawną klientów hiszpańskich. Przez kilka lat doradzał hiszpańskim inwestorom przy ich działalności nieruchomościowej w Polsce.

Aktywnie uczestniczył w debatach publicznych dotyczących architektury i urbanistyki m.st. Warszawy oraz w dyskusjach nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wspierał inicjatywy obywatelskie na rzecz kształtowania prawidłowego rozwoju urbanistycznego miasta jako obserwator i członek władz stowarzyszenia rejestrowego.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2005) i uzyskał absolutorium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony” (współautor), Rocznik 2019

„The Real Estate M&A and Private Equity Review”, Law Business Research Ltd  2016 (współautor rozdziału o polskich transakcjach nieruchomościowych)

„Gwarancja zapłaty w umowach o roboty budowlane” Rocznik 2015

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), inwestycje budowlane i nieruchomości

The Legal 500 EMEA 2024, prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia

Client Choice Award (2018 – 2019) w kategorii nieruchomości