Magdalena Świtajska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Magdalena Świtajska

adwokat, wspólnik

Ponad 15 lat doświadczenia w zakresie prawa imigracyjnego, prawa pracy oraz postępowań sądowych i administracyjnych

Magdalena Świtajska kieruje praktyką globalnej mobilności i jest współodpowiedzialna za praktykę prawa pracy. Ma doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw i postępowań dotyczących obywateli państw trzecich w Polsce, w tym posiadających szczególny status i uprawnienia na mocy umów międzynarodowych. Od wielu lat doradza klientom w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, ich delegowania do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.

Zajmuje się także indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Obszarem jej szczególnego zainteresowania są „trudne” zwolnienia pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, dyskryminacja, alternatywne formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne, umowy b2b), praca zdalna, praca transgraniczna oraz cywilnoprawne obszary związane ze stosunkiem pracy (m.in. odpowiedzialność stron stosunku pracy za szkodę, ochrona dóbr osobistych strony stosunku pracy, działalność konkurencyjna).

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami i sądami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, a także w sporach sądowych z zakresu prawa pracy (m.in. o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, z tytułu mobbingu i dyskryminacji, wypadków przy pracy i chorób zawodowych), a także w sporach z Państwową Inspekcją Pracy.

Jest autorką licznych publikacji oraz wystąpień z zakresu prawa pracy i prawa imigracyjnego.

Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2009 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010)

Izba Adwokacka w Warszawie

The Law Society of England and Wales

American Immigration Lawyers Association (AILA) (international associate)

„Pracownicy z zagranicy, czyli o (niewykorzystanych) szansach polskiego rynku pracy” (współautorka), Rocznik 2022

„Zagraniczna płaca minimalna dla polskiego pracownika” (współautorka), Rocznik 2016

„Delegowanie atrakcyjne dla pracodawców zagranicznych” Rocznik 2015

„Dlaczego compliance jest ważny w prawie pracy?” (współautorka), Rocznik 2014

 

The Legal 500 EMEA (2023 – 2024), prawo pracy