Magdalena Świtajska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Magdalena Świtajska

adwokat, partner

Prawnik z dużym doświadczeniem w prawie pracy, sprawach imigracyjnych i postępowaniach sądowych

Magdalena Świtajska zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjami zatrudnienia, transferami, transgranicznymi aspektami prawa pracy, a także cywilnoprawnymi i karnoprawnymi obszarami związanymi ze stosunkiem pracy (m.in. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracowników i pracodawców, odpowiedzialność za szkodę, ochrona dóbr osobistych, ochrona informacji poufnych, działalność konkurencyjna).

Od wielu lat doradza klientom w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, delegowania obywateli państw trzecich do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce.

Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2009 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010)

Izba Adwokacka w Warszawie

The Law Society of England and Wales

American Immigration Lawyers Association (AILA) (international associate)

„Zagraniczna płaca minimalna dla polskiego pracownika” (współautorka), Rocznik 2016

„Delegowanie atrakcyjne dla pracodawców zagranicznych” Rocznik 2015

„Dlaczego compliance jest ważny w prawie pracy?” (współautorka), Rocznik 2014

 

Legal 500