Rocznik 2016 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rocznik 2016

To już szóste wydanie Rocznika naszej kancelarii – publikacji, w której omawiamy aktualne zagadnienia prawne mające przełożenie na działalność gospodarczą. Piszemy o zmianach w prawie, powodowanych przez nie zagrożeniach oraz o zmianach w orzecznictwie sądów. Staramy się zapewniać wiarygodne drogowskazy mające pomóc w znalezieniu rozwiązań.

Podstawowym zadaniem prawnika jest dbałość o rządy prawa w wymiarze makro i mikro. Liczą się nie tylko przepisy, ale też kultura prawna.

U podstaw funkcjonowania państwa prawa leży właściwe określenie praw podmiotowych wynikających z obowiązującego porządku prawnego. Umiejętne identyfikowanie uprawnień przynależnych osobom i podmiotom gospodarczym pozwala na formułowanie żądań ochrony tych praw. Nie byłoby państwa prawa, gdyby nie pojawiały się żądania ochrony uprawnień wtedy, gdy są one naruszane. Państwo prawa jest mechanizmem dynamicznym. Kolejne rządy opracowują, a parlamenty uchwalają coraz to nowe programy ekonomiczne i polityczne. Zmieniające się warunki mogą utrudniać właściwe określanie wspomnianych uprawnień.

Nie będzie to możliwe bez współdziałania uczestników rynku z praktykami prawa. Publikacje takie jak nasza mają na celu przyczynianie się do takiego współdziałania. Chcemy dzielić się wiedzą w imię dobrze pojętego wspólnego interesu. Piszemy o zmianach w prawie, zagrożeniach, jakie one powodują, oraz o zmianach w orzecznictwie sądów. Staramy się zapewniać wiarygodne drogowskazy mające pomóc w znalezieniu rozwiązań.