Adam Studziński – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Adam Studziński

adwokat, doradca

Wszechstronny praktyk procesowy

Adam Studziński kieruje praktyką dochodzenia trudnych wierzytelności.

Ma wieloletnie doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami podatkowymi oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Uczestniczy po stronie wierzycieli w sprawach cywilnych i karnych, w których zachodzi potrzeba zwalczania skutków działań nieuczciwych dłużników.

Ukończył studia prawnicze i historyczne na UMCS w Lublinie.

W latach 2000-2004 pracował w Deloitte Polska.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Można skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym działaniom dłużników” (współautor), Rocznik 2014