Opłaty półkowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Opłaty półkowe

Zmienia się podejście sądów do kwestii wynagrodzenia pobieranego przez sieci handlowe za usługi marketingowe świadczone na rzecz dostawców. Wiele pobieranych przez nie opłat trudno uznać za „opłaty półkowe”, gdyż stanowią wynagrodzenie za działania podejmowane bezpośrednio w celu sprzedaży towarów dostawcy. Co jest, a co nie jest czynem zabronionym z punktu widzenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Co w tej sprawie orzekają sądy? Zapraszamy do lektury publikacji poświęconej opłatom półkowym.