Monika Hartung – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Monika Hartung
Sektory gospodarki

Monika Hartung

radca prawny, wspólnik

Ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych w Polsce i za granicą

Monika Hartung jest współodpowiedzialna za praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych. Odpowiada także za praktykę prawa ubezpieczeniowego oraz German Desk.

Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i zagranicznymi sądami polubownymi. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, wekslowego, układowego i upadłościowego.

Jest przewodniczącą Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jest autorką licznych publikacji z dziedziny arbitrażu i spraw sądowych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 1993 r.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1992). Studiowała także prawo na Uniwersytecie Saarlandzkim w Niemczech.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Pracowała w Departamencie Instrumentów Polityki Celnej Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1992–1993). Odbyła też praktykę w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (1989–1991).

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Arbitral Women

„Z sądu państwowego do arbitrażu”, Rocznik 2024

„Arbitraż: recepta na sprawny sąd”, Rocznik 2024

„Spory z umów ubezpieczeniowych w branży budowlanej” (współautorka), Rocznik 2023

„Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy arbitrażowe” (współautorka), Rocznik 2020

„Zmiany rozstrzygania sporów przed sądem polubownym” Rocznik 2016

„O kosztach sądowych” Rocznik 2014

„Wykonanie w Polsce wyroku sądu obcego nie jest żadnym problemem” Rocznik 2013

„Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń ze skargi pauliańskiej w postępowaniu upadłościowym” (współautorka), Rocznik 2012

„Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą” Rocznik 2011

The Legal 500 EMEA (2018 – 2024), rozwiązywanie sporów (Leading individuals)

The Legal 500 EMEA 2023, inwestycje budowlane

Chambers Europe (2011 – 2024), rozwiązywanie sporów

Chambers Global (2013 – 2024), rozwiązywanie sporów

Who’s Who Legal 2024, arbitraż

Best Lawyers® 2014, arbitraż i mediacje, spory

Expert Guides 2015, arbitraż handlowy, kobiety w branży prawniczej