Dochodzenie roszczeń w UE – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Dochodzenie roszczeń w UE

Jak dochodzić roszczeń, jeśli kontrahent ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii, wyjaśniają w kolejnej publikacji prawnicy kancelarii: dlaczego z niewielkim roszczeniem jest łatwiej, co daje europejskie postępowanie nakazowe, czemu warto zawczasu ustalić jurysdykcję w drodze umowy i jak europejskie prawo procesowe chroni stronę słabszą.