Raport: robotyka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Raport: robotyka

Współczesne roboty przejawiają coraz większą autonomię w działaniu, co stanowi ogromne wyzwanie dla prawa. Powstaje konieczność zakreślenia zasad tworzenia oraz działania robotów, a także zasad odpowiedzialności za ich działanie. Systemy prawne będą musiały rozstrzygnąć, jakie są granice autonomii robotów i jak skutecznie kontrolować przestrzeganie wyznaczonych granic. Być może głębokiej przebudowie będą musiały ulec najbardziej fundamentalne zasady znanego nam prawa. Celem publikacji jest wstępna ocena stopnia przygotowania polskiego prawa na nadchodzącą rewolucję.