Piotr Rutkowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Piotr Rutkowski
Obszary prawa
Sektory gospodarki

Piotr Rutkowski

doradca ds. nowych technologii

Piotr Rutkowski jest doradcą kancelarii ds. nowych technologii. Zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

Od 1990 r. prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w problematyce strategii i regulacji rynku telekomunikacyjnego, zastosowaniach nowych technologii, cyberbezpieczeństwie, bezpieczeństwie, ochronie infrastruktury krytycznej, zarządzaniu ryzykiem oraz współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Doradzał wielu firmom sektora telekomunikacji. Był też zatrudniany jako ekspert przez administrację łączności, Sejm, instytucje międzynarodowe. Jest jednym ze współtwórców systemu prawnego dla sektora telekomunikacji w Polsce. Uczestniczył w planowaniu i przygotowaniu kilkunastu projektów samorządowych sieci szerokopasmowych.

Jest też założycielem i wiceprezesem fundacji Instytut Mikromakro, think-tanku promującego strategiczne myślenie o państwie i zabiegającego o społeczną akceptację nowych technologii.

Ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Jest absolwentem studiów podyplomowych fotografii i informacji obrazowej, które obejmowały problematykę wizualizacji i obrazowania wyników badań naukowych. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.