Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej

Lena Marcinoska-Boulangé jest współautorką wydanego przez Wolters Kluwer komentarza dla pełnomocników procesowych i sędziów dotyczącego wprowadzonych w 2020 r. postępowań przed wyspecjalizowanymi sądami własności intelektualnej.

Komentarz, przygotowany przez grupę praktyków z doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej, problemowo analizuje kluczowe zmiany wprowadzone przez zeszłoroczną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającą postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej.

W komentarzu zaprezentowano:

 • odrębności nowego postępowania i zakres spraw, który jest nim objęty
 • instytucje procesowe zapewniające dostęp do informacji i środków dowodowych w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej:
  • zabezpieczenie środka dowodowego,
  • wyjawienie lub wydanie środka dowodowego,
  • wezwanie do udzielenia informacji,
 • nowe rodzaje powództw szczególnych w sprawach własności intelektualnej,
  • powództwo wzajemne dotyczące unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • powództwo o ustalenie, że określone czynności faktyczne nie naruszają patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Opracowanie przedstawia praktyczne aspekty  stosowania instytucji i środków z punktu widzenia pełnomocnika procesowego. Analizuje też dotychczasowe orzecznictwo sądów własności intelektualnej, które autorzy uzyskali w ramach dostępu do informacji publicznej.