Anna Kulińska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Anna Kulińska

prawnik
Prawo UE i prawo pomocy publicznej

Dr Anna Kulińska doradza w zakresie prawa pomocy publicznej, w tym pozyskiwania środków unijnych i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Pomaga w pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy unijnych, norweskich, grantów rządowych, zwolnień i ulg podatkowych.

W procesie transakcyjnym weryfikuje, czy spełnione/zachowane są warunki otrzymanego wsparcia w formie pomocy publicznej.

Sprawdza, czy rozwiązania organizacyjno-prawne spełniają warunki pomocy publicznej.

Bierze udział w postępowaniach notyfikacyjnych przed Komisją Europejską i w postępowaniach skargowych przed Komisją Europejską w przypadku pomocy przyznanej niezgodnie z prawem lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wspiera klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu dofinansowania i w negocjacjach z organami publicznymi w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przygotowuje opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z pomocą publiczną.

Koordynuje prace interdyscyplinarnej grupy pomocy publicznej.

Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami i agencjami unijnymi. Odbyła staż w Sekretariacie Generalnym Rady UE.  Była też zawodowo zaangażowana w proces legislacyjny Unii Europejskiej.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

stopień doktora nauk prawnych uzyskany w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Kancelaria Prawna Brysiewicz Bokina i Wspólnicy sp.k.

Ponad 12 lat doświadczenia w organach administracji publicznej, w tym staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji