Aleksandra Drożdż – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Aleksandra Drożdż

adwokat
Fuzje i przejęcia oraz nowe technologie

Aleksandra Drożdż zajmuje się kompleksową obsługą prawną fuzji i przejęć. Doradza przy transakcjach kupna i sprzedaży udziałów, przedsiębiorstw i aktywów ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych. Ma też doświadczenie w zagadnieniach compliance związanych z konsumentami, nowymi technologiami i ochroną danych.

W 2016 r. została nagrodzona przez Urząd Patentowy i Konfederację Lewiatan za najlepszą pracę naukową w dziedzinie własności intelektualnej. W 2018 r. została laureatką programu „30 under 30” Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Jej rozprawa doktorska pt. „Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulation” została opublikowana przez Wolters Kluwer.

Uniwersytet Harvarda, Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej

Uniwersytet Warszawski pod auspicjami Uniwersytetu Florydy, Centrum Prawa Amerykańskiego

Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Law&Art, koło naukowe

Noerr

Squire Patton Boggs

Fundacja Women in Law (mentorka)

Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Protection of Natural Persons with Regard to Automated Individual Decision-Making in the GDPR, Wolters Kluwer 2020, European Monographs Series Set 113

A. Drożdż, M. Namysłowska, Czy reklama kredytu kierowanego do konsumentów jest jeszcze możliwa?, [w:] Informacja na rynku usług finansowych, red. E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2019

Przegląd decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług finansowych w 2017 r., iKAR 2018, nr 6(7)