Anna Prigan – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Anna Prigan

radca prawny, partner

Zamówienia publiczne i projekty infrastrukturalne, PPP, FIDIC

Anna Prigan zajmuje się projektami dotyczącymi inwestycji w infrastrukturę z udziałem jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Ma znaczące doświadczenie w obsłudze projektów związanych z rozbudową sieci drogowej w Polsce, zamówień publicznych oraz transakcji PPP. Świadczy kompleksową obsługę prawną projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, w tym prowadzonych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC oraz EPC.

Doradza podmiotom publicznym i prywatnym we wszelkich aspektach prawa zamówień publicznych i reprezentuje je w postępowaniach odwoławczych. Specjalizuje się w projektach realizowanych w formule zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w koncesji na roboty budowlane i usługi. Jej ostatnie doświadczenie obejmuje projekty z zakresu budowy dróg, autostrad oraz linii kolejowych, sieci internetu szerokopasmowego, spalarni odpadów, elektrowni oraz terminali przeładunkowych.

Jest również zaangażowana w działalność Chinese Desk, Japanese Desk oraz Korean Desk.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2010 r.

Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2002) oraz aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Opolu (2006).

W latach 2002-2007 współpracowała z różnymi kancelariami prawnymi w Opolu. W latach 2006-2007 pracowała jako radca prawny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W latach 2007-2009 współpracowała z wrocławskim biurem TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp.k.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (członek założyciel)

„Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą: szybko i skutecznie”, Rocznik 2024

„Przetargi elektroniczne – zawiłości podpisów elektronicznych”, Rocznik 2022

„Słowo się rzekło – czyli o wypłacie z gwarancji bankowej (zwłaszcza w zamówieniach publicznych)” (współautorka), Rocznik 2021

„Jak popełnić błąd i naprawić go tak, aby go nikt nie wyłapał”, Rocznik 2019

„Pułapki procedury odwoławczej: co może zaskoczyć wykonawcę w KIO”, Rocznik 2018

„Nowe podejście do kryterium cenowego” Rocznik 2015

„Kreowanie rażąco niskiej ceny – jak konkurencja zwalcza tańsze oferty” (współautorka), Rocznik 2014

„Zamówienia publiczne: moc wiążąca wyjaśnień” Rocznik 2012

„Udzielenie zamówienia z wolnej ręki z powodu wyjątkowej sytuacji” Rocznik 2011

The Legal 500 EMEA 2023, zamówienia publiczne (Next Geeration Partners)

The Legal 500 EMEA 2023, energetyka i surowce naturalne

The Legal 500 EMEA (2020 – 2022), zamówienia publiczne

The Legal 500 EMEA 2019, prawo publiczne

Chambers Europe (2016 – 2023), zamówienia publiczne

IFLR1000 (2020 – 2023), Project development