Prawo zamówień publicznych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Prawo zamówień publicznych

Ukazała się szósta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez ekspertów kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska.

W najnowszej publikacji z cyklu „Prawo w praktyce” opisujemy wybrane kazusy oparte na rzeczywistych sprawach, z jakimi zetknęli się prawnicy praktyki infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pokazują one, jak w ostatnich latach rozstrzygano konkretne problemy wynikłe na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego. Przyjęty przez autorów schemat obejmuje zwięzłe wprowadzenie do problemu, przedstawienie wyselekcjonowanego orzecznictwa i głosów praktyki oraz podsumowanie – komentarz ekspercki plus ewentualnie wskazówki praktyczne.

– Uczestnicy rynku zamówień publicznych w Polsce nie mają łatwo – mówi Mirella Lechna, wspólnik kancelarii odpowiedzialny za praktykę infrastruktura, transport, zamówienia publiczne i PPP – Nowelizacja goni nowelizację, a przyjmowane rozwiązania odpowiadają bieżącym potrzebom, przez co nie są uniwersalne. W efekcie nie ma szans na wykształcenie standardu stosowania prawa zamówień publicznych. Praktyka stosowania tego prawa rodzi się w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej oraz stanowiskach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dlatego dla uczestników rynku tak ważna jest znajomość poszczególnych rozstrzygnięć.

Do tej pory, pod szyldem „Prawo w praktyce” wydawnictwa LexisNexis Polska, ukazało się sześć publikacji autorstwa prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy: „Transakcje przejęć i fuzji” (2011), „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (2011), „Prawo konkurencji” (2012), „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (2013), „Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości” (2014) oraz „Prawo zamówień publicznych” (2014).

Publikację można nabyć tutaj.