Mirella Lechna-Marchewka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Mirella Lechna-Marchewka

radca prawny, wspólnik

Zamówienia publiczne. Wspólnik zarządzający kancelarii

Mirella Lechna-Marchewka, LL.M., jest odpowiedzialna za praktykę infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP. Sprawuje nadzór merytoryczny nad praktyką ochrony środowiska. Jest też współodpowiedzialna za praktykę sektora energii. 

Doradza przy projektach infrastrukturalnych i transportowych, projektach w formule PPP i koncesji oraz w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.

Uczestniczyła w znaczących projektach dotyczących inwestycji w infrastrukturę z udziałem jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

Ponadto świadczy pomoc prawną w sprawach regulacyjnych dotyczących transportu kolejowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody w zakresie procesu budowlanego projektów infrastrukturalnych.

Uczestniczy w tworzeniu dobrych praktyk jako członek Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Od 2009 r. kieruje wrocławskim biurem kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy związana jest od 1997 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1998)

Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej na Uniwersytecie Karola w Pradze (1996–1997)

Studium Prawa Brytyjskiego i Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Cambridge (2001)

Podyplomowe Studium z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (2003)

Podyplomowe studia ochrony środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004-2005)

Executive LLM Europejskie Prawo zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nottingham, Wielka Brytania (2015-2017)

Certyfikat „Belt and Road Unimpeded Trade Senior Seminar”, Xiamen Huaqiao University, Chiny

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (członek założyciel)

Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan

Fundacja Centrum PPP (członek Rady)

Inter-Pacific Bar Association (Co-Chair of the IPBA International Construction Projects Committee)

„Znaczenie pojęcia „istotna zmiana umowy” na gruncie prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 2014/24/UE i orzecznictwa TSUE”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 2

„Odbiór obiektu nie musi oznaczać zakończenia prac budowlanych” (współautorka), Rocznik 2016

„FIDIC a realizacja inwestycji w Polsce” (współautorka), Rocznik 2016

„Gdy zamawiający wymaga więcej, niż wykonawca zaoferował” (współautorka), Rocznik 2014

„Możliwość odstąpienia przez zamawiającego od umowy o zamówienie publiczne” Rocznik 2011

IFLR1000 Women Leaders (2022 – 2023), energetyka i infrastruktura, fuzje i przejęcia, Project development

The Legal 500 EMEA (2020 – 2024), zamówienia publiczne (Leading individuals)

The Legal 500 EMEA (2022 – 2024), energetyka i surowce naturalne

The Legal 500 EMEA, (2018 – 2019), prawo publiczne (Leading individuals)

Chambers Europe (2016 – 2024), projekty i infrastruktura, zamówienia publiczne

IFLR1000 (2017 – 2023), energetyka i infrastruktura, fuzje i przejęcia, Project development