Transakcje – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Transakcje

Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom.

Piszemy o tym, jak zmienił się rynek fuzji i przejęć na przestrzeni minionych 30 lat oraz jakie szanse i zagrożenia przed nim stoją. Opisujemy coraz powszechniejsze umiędzynarodowienie umów w obrocie profesjonalnym oraz rosnący udział nowych technologii w transakcjach. Wskazujemy ryzyka i korzyści wynikające z tych trendów. Zwracamy też uwagę na praktyczne aspekty procesów inwestycyjnych towarzyszących transakcjom, dotyczące zwłaszcza nabywania nieruchomości, środowiskowego oddziaływania inwestycji oraz wymogów prawa zamówień publicznych.

Wreszcie poświęcamy nieco uwagi procesowi poprzedzającemu finalizację transakcji. Piszemy o negocjacjach i ucieraniu się treści umowy, a także o formalizmach towarzyszących procesom inwestycyjnym, takich jak obowiązek uzyskania odpowiednich zgód, ze szczególnym uwzględnieniem zgód wydawanych przez organy antymonopolowe.