Radosław Wasiak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Radosław Wasiak

adwokat, partner

Inwestycje energetyczne i nieruchomościowe. Górnictwo i surowce naturalne.

Radosław Wasiak zajmuje się doradztwem dla sektora energii, prawem geologicznym i górniczym, a także szeroko rozumianym prawem nieruchomości.

Klientom z sektora energii doradza w sprawach transakcyjnych, korporacyjnych, kontraktowych, regulacyjnych oraz związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego i zapewnieniem tytułu prawnego do nieruchomości i infrastruktury. Na co dzień doradza przedsiębiorcom z sektora energetyki odnawialnej inwestującym w nowe źródła, przedsiębiorcom planującym i prowadzącym inwestycje w zakresie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów i innych kopalin, jak również klientom planującym i prowadzącym inwestycje infrastrukturalne w energetyce.

Świadczy kompleksowe usługi w obszarze inwestycji budowlanych. Przygotowuje i negocjuje umowy sprzedaży nieruchomości, a także umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych. Wspiera inwestorów zarówno w toku procedur administracyjnoprawnych, jak i przy zawieraniu umów na realizację inwestycji.

Jest konsultantem instytucji i organizacji międzynarodowych w obszarze zmian zachodzących w prawie budowlanym i sektorze górniczym.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2010 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004)

Pracował w organach administracji publicznej (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), firmach deweloperskich oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Czemu rosną ceny energii w Polsce? Zasady działania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i jego wpływ na rynek energii w Polsce” (współautor), Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 1

„Jak sobie radzić z coraz większymi kosztami energii elektrycznej?” (współautor), Rocznik 2020

„Czy można wytwarzać energię bez wsparcia?”, Rocznik 2018

„Czy w 2016 r. polskie dachy pokryją się panelami fotowoltaicznymi?” (współautor), Rocznik 2016

„Nowa era polskiego węgla?” Rocznik 2015

„Wydobycie gazu i obrót gazem w Polsce” (współautor), Rocznik 2014

„Perspektywy wydobycia węglowodorów w Polsce spojrzenie prawnika” (współautor), Rocznik 2013

„Nowe zasady prowadzenia działalności w zakresie eksploracji i eksploatacji węglowodorów” Rocznik 2012

The Legal 500 EMEA (2023 – 2024), energetyka i surowce naturalne