Kinga Ziemnicka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kinga Ziemnicka

radca prawny, wspólnik

Transakcje M&A. Praktyka korporacyjna.

Dr Kinga Ziemnicka kieruje praktyką korporacyjną oraz praktyką rachunkowości korporacyjnej.

W sprawach typu M&A koordynuje obsługę prawną w zakresie opracowania kompleksowej struktury transakcji oraz jej realizacji na poszczególnych etapach, negocjacji umów inwestycyjnych, doradza w dziedzinie finansowania spółek i rachunkowości korporacyjnej. Dotyczy to między innymi umów sprzedaży udziałów i akcji powiązanych z ustaleniem relacji korporacyjnych w spółkach (corporate governance), jak również sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Zajmuje się również prawem spółek handlowych i prawem cywilnym. Koordynuje bieżącą obsługę korporacyjną klientów związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, współpracując w zależności od potrzeb klientów ze specjalistami z innych dziedzin prawa. Pomaga przy tworzeniu, restrukturyzacji (łączenie, podział, przekształcenie) oraz likwidacji spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych czy fundacji. Wspiera też klientów w bieżących sprawach, na przykład przy zawieraniu umów handlowych.

Ponadto reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami oraz akcjonariuszami, w tym także spółek publicznych, w szczególności związanych z obroną przed wrogimi przejęciami, w sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek oraz w sprawach o rozwiązanie spółki.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2008 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Międzywydziałowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa rynku kapitałowego

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2016 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Kapitały własne w spółkach kapitałowych”

Pracowała m.in. w dziale prawnym spółki Bakoma S.A., w której przez ponad osiem lat zajmowała się kompleksową obsługą prawną. Równocześnie, począwszy od 2006 r. prowadziła kancelarię radcowską świadczącą usługi prawne między innymi na rzecz jednej z sieci handlowych, centrali banku z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Czy wspólnik może prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki?” (współautorka), Rocznik 2023

„Kiedy wspólnik może domagać się rozwiązania spółki z o.o. przez sąd”, Rocznik 2020

„Umorzenie udziałów jako sposób na wyjście wspólnika ze spółki”, Rocznik 2019

„Wprowadzenie do umowy spółki lub statutu zmian niezgodnych z prawem – jak można je wyeliminować?”, Rocznik 2018

„Kiedy wspólnik może domagać się wypłaty dywidendy?”, Rocznik 2017

„Źródła finansowania działalności spółek kapitałowych przez wspólników” Rocznik 2016

„Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów” (współautorka), Rocznik 2012

„Zmiana wierzyciela lub dłużnika na podstawie cesji wierzytelności, cessio legis oraz przejęcia długu” (współautorka), Rocznik 2012

„Zasady przeznaczania zysków oraz pokrycia strat w spółkach kapitałowych” Rocznik 2011

The Legal 500 EMEA (2023 – 2024), prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia

I have been very impressed by the work Kinga Ziemnicka has done over the years for our mutual clients. She does a great job bringing in other team members as needed and always follows through.The Legal 500 EMEA 2024

'I most commonly work with Kinga Ziemnicka, and she has been incredibly helpful. She effectively manages a number of other attorneys to the extent needed to address client matters in different subject areas, and she is always responsive to client needs.' The Legal 500 EMEA 2023