Kinga Ziemnicka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kinga Ziemnicka

radca prawny, wspólnik

Transakcje M&A. Praktyka korporacyjna.

Dr Kinga Ziemnicka kieruje praktyką korporacyjną oraz praktyką rachunkowości korporacyjnej.

W sprawach typu M&A koordynuje obsługę prawną w zakresie opracowania kompleksowej struktury transakcji oraz jej realizacji na poszczególnych etapach, negocjacji umów inwestycyjnych, doradza w dziedzinie finansowania spółek i rachunkowości korporacyjnej. Dotyczy to między innymi umów sprzedaży udziałów i akcji powiązanych z ustaleniem relacji korporacyjnych w spółkach (corporate governance), jak również sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Zajmuje się również prawem spółek handlowych i prawem cywilnym. Koordynuje bieżącą obsługę korporacyjną klientów związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, współpracując w zależności od potrzeb klientów ze specjalistami z innych dziedzin prawa. Pomaga przy tworzeniu, restrukturyzacji (łączenie, podział, przekształcenie) oraz likwidacji spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych czy fundacji. Wspiera też klientów w bieżących sprawach, na przykład przy zawieraniu umów handlowych.

Ponadto reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami oraz akcjonariuszami, w tym także spółek publicznych, w szczególności związanych z obroną przed wrogimi przejęciami, w sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek oraz w sprawach o rozwiązanie spółki.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2008 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Międzywydziałowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa rynku kapitałowego

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2016 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Kapitały własne w spółkach kapitałowych”

Pracowała m.in. w dziale prawnym spółki Bakoma S.A., w której przez ponad osiem lat zajmowała się kompleksową obsługą prawną. Równocześnie, począwszy od 2006 r. prowadziła kancelarię radcowską świadczącą usługi prawne między innymi na rzecz jednej z sieci handlowych, centrali banku z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Czy wspólnik może prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki?” (współautorka), Rocznik 2023

„Kiedy wspólnik może domagać się rozwiązania spółki z o.o. przez sąd”, Rocznik 2020

„Umorzenie udziałów jako sposób na wyjście wspólnika ze spółki”, Rocznik 2019

„Wprowadzenie do umowy spółki lub statutu zmian niezgodnych z prawem – jak można je wyeliminować?”, Rocznik 2018

„Kiedy wspólnik może domagać się wypłaty dywidendy?”, Rocznik 2017

„Źródła finansowania działalności spółek kapitałowych przez wspólników” Rocznik 2016

„Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów” (współautorka), Rocznik 2012

„Zmiana wierzyciela lub dłużnika na podstawie cesji wierzytelności, cessio legis oraz przejęcia długu” (współautorka), Rocznik 2012

„Zasady przeznaczania zysków oraz pokrycia strat w spółkach kapitałowych” Rocznik 2011

The Legal 500 EMEA 2023, prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia

‘I most commonly work with Kinga Ziemnicka, and she has been incredibly helpful. She effectively manages a number of other attorneys to the extent needed to address client matters in different subject areas, and she is always responsive to client needs.’