Kinga Ziemnicka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kinga Ziemnicka

radca prawny, wspólnik

Transakcje M&A. Rachunkowość korporacyjna. Spory korporacyjne.

Dr Kinga Ziemnicka kieruje praktyką rachunkowości korporacyjnej.

Zajmuje się prawem cywilnym oraz prawem spółek handlowych, w tym także prowadzeniem spraw sądowych z zakresu sporów korporacyjnych. Ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w szczególności w przygotowaniu i negocjacji umów inwestycyjnych.

W ramach spraw typu M&A koordynuje obsługę prawną klientów związaną z kompleksowym opracowaniem struktury transakcji oraz jej realizacją na poszczególnych etapach, negocjowaniem umów oraz doradztwem w dziedzinie finansowania spółek i rachunkowości korporacyjnej. Dotyczy to w szczególności umów sprzedaży udziałów i akcji powiązanych z ustaleniem relacji korporacyjnych w spółkach, jak również sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Zajmuje się także bieżącą obsługą prawną klientów związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, co obejmuje doradztwo i pomoc prawną przy tworzeniu, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek osobowych, kapitałowych, jak również oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

Ponadto doradza klientom i reprezentuje ich w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami oraz akcjonariuszami spółek kapitałowych, w tym także spółek publicznych, w szczególności związanych z obroną przed wrogimi przejęciami, w sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek oraz w sprawach o rozwiązanie spółki.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2008 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Międzywydziałowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa rynku kapitałowego

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2016 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Kapitały własne w spółkach kapitałowych”

Pracowała m.in. w dziale prawnym spółki Bakoma S.A., w której przez ponad osiem lat zajmowała się kompleksową obsługą prawną. Równocześnie, począwszy od 2006 r. prowadziła kancelarię radcowską świadczącą usługi prawne między innymi na rzecz jednej z sieci handlowych, centrali banku z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Kiedy wspólnik może domagać się rozwiązania spółki z o.o. przez sąd”, Rocznik 2020

„Umorzenie udziałów jako sposób na wyjście wspólnika ze spółki”, Rocznik 2019

„Wprowadzenie do umowy spółki lub statutu zmian niezgodnych z prawem – jak można je wyeliminować?”, Rocznik 2018

„Kiedy wspólnik może domagać się wypłaty dywidendy?”, Rocznik 2017

„Źródła finansowania działalności spółek kapitałowych przez wspólników” Rocznik 2016

„Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów” (współautorka), Rocznik 2012

„Zmiana wierzyciela lub dłużnika na podstawie cesji wierzytelności, cessio legis oraz przejęcia długu” (współautorka), Rocznik 2012

„Zasady przeznaczania zysków oraz pokrycia strat w spółkach kapitałowych” Rocznik 2011