Reorganizacje korporacyjne w praktyce – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Reorganizacje korporacyjne w praktyce

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg reorganizacji korporacyjnych spółek – między innymi łączenia (także transgraniczne), przekształcenia i podziały (w tym podział przez wyodrębnienie), co skłoniło nas do zebrania naszych doświadczeń i omówienia zagadnień przydatnych w praktyce.

Dodatkowo istotne zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji korporacyjnych, które weszły w życie 15 września 2023 r., poszerzyły spektrum możliwości związanych z dokonywaniem zmian w spółkach i dostosowaniem ich struktur do potrzeb biznesowych. Do połączeń transgranicznych, które były uregulowane już poprzednio, dodano przekształcenia i podziały transgraniczne spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej.

W naszym opracowaniu omawiamy wiele zagadnień, na które warto zwrócić uwagę jeszcze w fazie przygotowania spółek do reorganizacji.