Piotr Ząbkiewicz – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Piotr Ząbkiewicz

adwokat
Fuzje i przejęcia, transakcje handlowe, prawo korporacyjne

Piotr Ząbkiewicz, LL.M. ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym i z zakresu prawa korporacyjnego na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Wspiera klientów przy transakcjach M&A, private equity, restrukturyzacyjnych oraz joint venture w różnych sektorach, w tym także przy projektach transgranicznych.

Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych między akcjonariuszami spółek publicznych oraz w sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej.

Doradza przy wdrażaniu programów zgodności z prawem. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO).

Ukończył studia z zakresu prawa polskiego oraz niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie) i Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B i LL.M).

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy (LL.B. LL.M.)

stypendysta Uniwersytetu w Utrechcie, Holandia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal

Noerr Biedecki

Kochański & Partners

GWW Legal

Izba Adwokacka w Płocku