Waldemar Oryński – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Waldemar Oryński

adwokat
Fuzje i przejęcia, transakcje handlowe, prawo korporacyjne

Waldemar Oryński, LL.M. zajmuje się prawem handlowym, głównie w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz bieżącej obsługi korporacyjnej spółek handlowych. Bierze udział w projektach transakcyjnych, na różnych etapach, począwszy od analiz due diligence, przez przygotowywanie projektów dokumentów transakcyjnych i uczestniczenie w negocjacjach, aż po wsparcie potransakcyjne.

Podyplomowe studia prawa i ekonomii rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej (2020)

LL.M. (Master of Law) z zakresu European Economic Law (specjalizacja: EU Banking and Financial Law) na Uniwersytecie Sztokholmskim (2018)

Wydział Prawa i Administracji Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2017)

Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, studia organizowane we współpracy z Cambridge University (2017)

Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Emory University School of Law oraz Georgia State University College of Law (2017)

Noerr

Eversheds Sutherland

Clifford Chance

Izba Adwokacka w Warszawie