Joanna Krakowiak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Joanna Krakowiak

radca prawny, partner

Doradztwo regulacyjne i kompleksowa pomoc prawna dla firm z sektora life science

Joanna Krakowiak kieruje praktyką life sciences i ochrony zdrowia. Doradza klientom z branż regulowanych – w szczególności farmaceutycznej, biotechnologicznej, wyrobów medycznych oraz żywnościowej – w sprawach regulacyjnych i związanych z kompleksową realizacją projektów w Polsce.

Ma wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w sprawach dotyczących procedur dopuszczania do obrotu, znakowania oraz modeli sprzedaży i dystrybucji produktów. Realizuje projekty obejmujące wieloośrodkowe badania kliniczne realizowane zarówno w modelu komercyjnym, jak i niekomercyjnym, finansowanym ze środków publicznych, w tym z udziałem amerykańskich firm biotechnologicznych. Kompleksowo doradza w opracowywaniu  strategii komunikacji z konsumentami i pacjentami oraz lekarzami. Opiniuje kampanie reklamowe produktów, w tym leków oraz wyrobów medycznych, oraz doradza, jak zmniejszyć ryzyko zakwestionowania komunikacji marketingowej przez konkurenta, konsumenta lub inspekcje nadzorujące rynek.

Szczególnym obszarem jej praktyki jest prawo żywnościowe, ponieważ jako jedyna osoba z Polski jest członkiem Rady Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego. Doświadczenie to wykorzystuje w codziennej pracy dla polskich i zagranicznych klientów, pomagając im w skomplikowanych sprawach dotyczących m.in. klasyfikacji, bezpieczeństwa i oznakowania produktów, a także w postępowaniach przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi. 

Bierze udział w kluczowych transakcjach realizowanych przez kancelarię i ma znaczące doświadczenie w zakresie regulacyjnych aspektów transakcji, w tym dotyczących ochrony zdrowia.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002, ukończony z wyróżnieniem)

Ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz kurs z zakresu polubownych sposobów rozwiązywania sporów (ADR – arbitraż, mediacje i negocjacje) organizowany przez Tulane University na Humboldt-Universität w Berlinie.

Członek Rady Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego (European Food Law Association, EFLA)

Ekspert Krajowej Rady Suplementów Diety i Odżywek

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Pakiet farmaceutyczny a ochrona danych regulacyjnych produktów leczniczych”, współautorka, Rocznik 2024

„Jak zapewnić ciągłość prowadzenia biznesu po podziale lub połączeniu?”, współautorka, Rocznik 2024

„Sale of energy drinks to minors will be banned” (współautorka), World Food Regulation Review 2023 nr 5

„Food labelling challenges – lessons learnt from the sunflower oil crisis due to the war in Ukraine” (współautorka), European Food and Feed Law Review 2023 nr 2

„Zaostrzenie zasad reklamy produktów regulowanych z sektora ochrony zdrowia” (współautorka), Rocznik 2023

„Sektor spożywczy a zielona transformacja”, Rocznik 2022

„Dystrybucja leków po zmianach”, Rocznik 2020

„Wyroby medyczne – globalny biznes a regionalne reżimy regulacyjne”, Rocznik 2019

„Jak nie marnować żywności – czyli o wysortach w procesie produkcyjnym” (współautorka), Rocznik 2018

„Czysta etykieta żywności”, Rocznik 2017

„Dobrowolne informacje o żywności na etykietach i w reklamie – wybrane aspekty praktyczne”, LEX/el. 2017

„Kwalifikacja prawna terapii medycznych z użyciem komórek macierzystych – przyczynek do dyskusji” Radca prawny. Zeszyty naukowe. Nr 1(6)/2016

„Transparentność raportów z badań klinicznych” Rocznik 2015

„Czy będzie bojkot coli w polskich szkołach?” Rocznik 2014

„Droga do ratowania życia” Rocznik 2011

The Legal 500 EMEA (2023 – 2024), ochrona zdrowia i life sciences