Investing in Healthcare & Life Sciences – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Investing in Healthcare & Life Sciences

Ukazała się kolejna edycja corocznej publikacji Investing in Healthcare & Life Sciences. Joanna Krakowiak na zaproszenie kancelarii McDermott Will & Emery przygotowała rozdział dotyczący otoczenia regulacyjnego sektora healthcare w Polsce.

Rozdziały dotyczące poszczególnych jurysdykcji opisują:

  • nadchodzące zmiany w prawie dotyczącym ochrony zdrowia i branży life sciences
  • ograniczenia związane ze udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
  • udzielanie zamówień publicznych i zwrot kosztów
  • dopuszczanie leków do obrotu i ich refundację
  • certyfikację urządzeń i zwrot kosztów
  • regulacje dotyczące sztucznej inteligencji i oprogramowania jako wyrobu medycznego
  • zasady dotyczące świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz pracowników ochrony zdrowia
  • regulacje dotyczące telemedycyny i telekonsultacji
  • fuzje i kontrolę inwestycji zagranicznych.