Nowe Prawo zamówień publicznych - pierwsze wrażenia – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Nowe Prawo zamówień publicznych - pierwsze wrażenia

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych była już nowelizowana kilkadziesiąt razy. Kilka z tych nowelizacji było bardzo obszernych i o zasadniczym znaczeniu, ponieważ przy ich okazji implementowano do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne. Większość zmian polegała jednak na dostosowywaniu prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej.

W końcu Prawo zamówień publicznych stało się nieczytelne dla przeciętnego uczestnika rynku i zawiera tyle łat, że trzeba napisać je od nowa. Z tą potrzebą mierzy się projekt nowego Prawa zamówień publicznych.

Czy nowa regulacja spełni pokładane w niej nadzieje, czas pokaże. Już teraz jednak wiadomo, że niektóre przepisy wymagać będą dopracowania jeszcze na etapie projektu. Piszemy o tym w załączonej publikacji.