Raport Rzeczpospolitej: Nowe Prawo zamówień publicznych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Raport Rzeczpospolitej: Nowe Prawo zamówień publicznych

Dr Hanna Drynkorn, Mirella Lechna-Marchewka i Anna Prigan omawiają przepisy regulujące postępowania w sprawach zamówień publicznych wszczynane od 1 stycznia 2021 r. Opisują kwestie dotyczące przygotowania postępowania, kwalifikacji podmiotowej wykonawców i zasad postępowań klasycznych o wartościach niższych niż progi unijne.

Zapraszamy do lektury