Radosław Wiśniewski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Radosław Wiśniewski

adwokat

Nieruchomości oraz postępowania sądowe i administracyjne

Dr Radosław Wiśniewski doradza przy transakcjach nieruchomościowych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących nieruchomości. Zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Reprezentuje klientów w sprawach odszkodowawczych dotyczących inwestycji budowlanych i deweloperskich, utraty praw do nieruchomości lub obniżenia ich wartości, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych ze stanem prawnym nieruchomości. Uczestniczy w badaniach prawnych nieruchomości pod przedsięwzięcia deweloperskie. Doradza deweloperom oraz bankom finansującym inwestycje nieruchomościowe przy analizie prawidłowości nabycia i ryzyka utraty tytułu do nieruchomości.

Doradza także w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego i osobowego, w szczególności w sprawach z elementami obcymi i kolizyjnoprawnymi. Prowadził sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, a także współpracował z międzynarodowymi organizacjami non-profit zajmującymi się problematyką restytucji bezprawnie przejętego mienia.

Jest liderem kancelaryjnej grupy French Desk obsługującej klientów francuskojęzycznych.

W 2019 r. z wyróżnieniem obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 2012 r. uzyskał dyplom licencjata filologii romańskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 2011 r. jako stypendysta rządu francuskiego (BGF) ukończył magisterskie studia prawnicze i uzyskał dyplom Master en droit na Wydziale Prawa Uniwersytetu Owernii w Clermont-Ferrand.

W 2010 r. z wyróżnieniem ukończył Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie.

W 2010 r. uzyskał dyplom magistra prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 2009 r. uzyskał dyplom Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Chicago-Kent College of Law.

W 2008 r. w ramach programu Erasmus odbywał studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Orleanie.

Jest laureatem międzynarodowego konkursu „Habeas Corpus 2011” dotyczącego procedowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, a także finalistą konkursu arbitrażowego dla aplikantów.

W latach 2012–2013 pracował w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni, zdobywając doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Odbywał praktyki w różnych kancelariach w Polsce, Ambasadzie RP w Paryżu oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Fikcja wyboru prawa: nieznana a użyteczna instytucja w transgranicznych sprawach spadkowych” (współautor), Rocznik 2020

„Pojęcie spadku wakującego i jego interpretacja we współczesnych postępowaniach sądowych i administracyjnych”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019 nr 1

„Co moje, co twoje, a co wspólne i kto to odziedziczy? Czyli o wpływie małżeńskich ustrojów majątkowych na planowanie spadkowe w UE”, Rocznik 2019

„Czy inwestor i dawny właściciel nieruchomości mogą się dogadać?, Rocznik 2016

Seria linii orzeczniczych dotyczących reprywatyzacji dla portalu Wolters Kluwer – LEX

Współtworzył raport na temat Polski w Studium będącym wynikiem międzynarodowego projektu badawczego prowadzonego przez European Shoah Legacy Institute 2014-2017, M. Bazyler (red.), Bruksela 2017

Prawo dziecka do nazwiska w europejskim systemie ochrony praw człowieka [w:] „Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna”, Bydgoszcz 2019

Problematyka decyzji następczej jako źródła szkody w sprawach nieruchomości warszawskich w kontekście pozytywnych obowiązków państwa-strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] „Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej”, E. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński (red.), Warszawa 2016

Głos w dyskusji na temat reprywatyzacji w orzecznictwie sądów [w:] „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Tom III. Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów. Materiały z konferencji naukowej”, M. Pilich (red.), Warszawa 2016

The Legal 500 EMEA (2022 – 2023), doradztwo dla klientów indywidualnych