Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review

Specjalne wydanie cyklicznej publikacji Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review upamiętnia sympozjum poświęcone konfiskacie majątku w Polsce, które miało miejsce w Warszawie w czerwcu 2017 r. W publikacji znalazły się artykuły Stefana Jacyno, dr. Przemysława Szymczyka i dr. Radosława Wiśniewskiego na temat reprywatyzacji w Polsce,  statusu obecnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znacjonalizowanych po drugiej wojnie światowej w postępowaniach reprywatyzacyjnych oraz zagadnień obywatelstwa i  miejsca stałego zamieszkania w polskich przepisach restytucyjnych w świetle prawa europejskiego.