Stefan Jacyno – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Stefan Jacyno

adwokat, wspólnik

Adwokat z 30-letnim doświadczeniem zawodowym

Stefan Jacyno odpowiada za praktykę doradztwa dla klientów indywidualnych i reprywatyzacji.

Ma szerokie doświadczenie w dziedzinie obrotu nieruchomościami, obejmujące pełny zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową i zagospodarowywaniem nieruchomości. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem procesowym w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami wszystkich szczebli. Ma też dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego.

Doradza przy transakcjach dotyczących wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym rolnych, niezabudowanych terenów inwestycyjnych, zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych i biurowych oraz lokali użytkowych, a także przy organizowaniu wielkich inwestycji na rynku mieszkaniowym i centrów handlowych. Prowadził projekty m.in. dla sieci centrów handlowych, firm deweloperskich i indywidualnych inwestorów.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1980)

Izba Adwokacka w Warszawie

Jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adwokatury.

„Fikcja wyboru prawa: nieznana a użyteczna instytucja w transgranicznych sprawach spadkowych” (współautor), Rocznik 2020

„Zwracać czy nie zwracać?”, Rocznik 2019

„Odpowiedzialność z tytułu wad obiektu budowlanego” (współautor), Rocznik 2017

„Pułapki użytkowania wieczystego” Rocznik 2016

„Czym reprywatyzacja nie jest i gdzie leży ryzyko reprywatyzacyjne” Rocznik 2015

„Nabycie nieruchomości przeznaczonej na wynajem” Rocznik 2014

 

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), doradztwo dla klientów indywidualnych

The Legal 500 EMEA (2019 – 2022), inwestycje budowlane

The Legal 500 EMEA (2021 – 2022), nieruchomości

Chambers High Net Worth (2018 – 2020), doradztwo dla klientów indywidualnych

Chambers Europe (2011 – 2018), nieruchomości

Chambers Europe 2017, doradztwo dla klientów indywidualnych