Postępowania reprywatyzacyjne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Postępowania reprywatyzacyjne

Publikacja przedstawia prawdziwe historie i problemy, z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. Autorzy opisują rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej 25-letniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych. Publikacja omawia przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia.

W opracowaniu można znaleźć m.in. informacje o:

 • przesłankach zwrotu nieruchomości,
 • roszczeniach przysługujących właścicielom zreprywatyzowanej nieruchomości,
 • postępowaniach zwrotowych,
 • rozliczeniach po wydaniu reprywatyzowanej nieruchomości (w tym roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym i właścicielom),
 • dobrej lub złej wierze posiadacza nieruchomości,
 • przedawnieniach roszczeń,
 • metodach szacowania roszczeń,
 • przyczynach, dla których aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości nie powinni być traktowani jako strony postępowań reprywatyzacyjnych,
 • przebiegu postępowania odszkodowawczego,
 • obronie przed zasiedzeniem nieruchomości,
 • odzyskaniu nieruchomości budynkowej przejętej w trybie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
 • roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym posiadającym nieruchomość bez tytułu prawnego,
 • praktycznych aspektach konstruowania i dochodzenia roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń,
 • odszkodowaniach za sprzedane lokale w budynku dekretowym,
 • odszkodowaniach z tytułu zaniechania administracyjnego.

Publikację można nabyć tutaj.