Barbara Wiśniewska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Barbara Wiśniewska

radca prawny

Postępowania sądowe i administracyjne; sprawy obywatelskie

Barbara Wiśniewska, LL.M., reprezentuje klientów w sprawach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz w sprawach odszkodowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów warszawskich. Doradza także w zakresie prawa spadkowego. Ma doświadczenie w zakresie postępowań wywłaszczeniowych.

Uczestniczy w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami pod inwestycje deweloperskie, zajmując się głównie analizą prawną gruntów pod kątem roszczeń reprywatyzacyjnych i związanym z tym ryzykiem inwestycyjnym.

Doradza klientom indywidualnym w sprawach związanych z uzyskaniem polskiego obywatelstwa.

W ramach German i Spanish Desk obsługuje klientów niemiecko- i hiszpańskojęzycznych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2011 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku German and Polish Law (tytuł Bachelor, a następnie Master of German and Polish Law (LL.M))

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie