Krzysztof Wiktor – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Krzysztof Wiktor

radca prawny, starszy doradca

Nieruchomości, w tym przede wszystkim reprywatyzacja oraz procesy odszkodowawcze

Krzysztof Wiktor jest współodpowiedzialny za praktykę doradztwa dla klientów indywidualnych i reprywatyzacji.

Doradza w zakresie reprywatyzacji znacjonalizowanych nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości warszawskich. Zajmuje się również innymi zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami i inwestycjami. Doradza w aspektach prawa wyznaniowego i przy obsłudze prawnej osób prawnych Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Ma duże doświadczenie w postępowaniu administracyjnym (w tym przed sądami administracyjnymi), reprezentuje także klientów kancelarii w sporach sądowych o odszkodowania z różnych tytułów, w tym za znacjonalizowane nieruchomości.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997), przez trzy lata studiował także prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalności socjologia rodziny.

W latach 1994–2003 pracował w administracji rządowej, w tym na stanowiskach kierowniczych. Był odpowiedzialny za stosunki państwo – Kościoły i reprywatyzację nieruchomości kościelnych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Czy można dochodzić roszczeń epidemicznych w postępowaniu grupowym?” (współautor), Rocznik 2021

„Kogo, za co i za ile pozywać przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości” (współautor), Rocznik 2017

„Czy inwestor i dawny właściciel nieruchomości mogą się dogadać?” (współautor), Rocznik 2016

„Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej” (współautor), Rocznik 2014

„Co ma bank do reprywatyzacji?” (współautor), Rocznik 2013

„Badanie ryzyka reprywatyzacyjnego jako niezbędny element procesu inwestycyjnego w nieruchomości w Polsce” (współautor), Rocznik 2012

The Legal 500 (2018 – 2024), doradztwo dla klientów indywidualnych (Leading individuals)

The Legal 500 2019, nieruchomości

Chambers High Net Worth (2018 – 2020), doradztwo dla klientów indywidualnych

Chambers Europe 2017, doradztwo dla klientów indywidualnych