Rafał Godlewski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Rafał Godlewski
Sektory gospodarki

Rafał Godlewski

radca prawny

Radca prawny i nauczyciel akademicki zajmujący się profesjonalnie i naukowo zagadnieniami obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych

Rafał Godlewski jest doktorem nauk prawnych oraz magistrem inżynierem geodezji i kartografii.

Zajmuje się prawem administracyjnym i cywilnym, w szczególności związanym z obrotem nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi i planowaniem przestrzennym, a także prawem geodezyjnym i kartograficznym. Doradza w kwestiach reprywatyzacyjnych, także w zakresie prowadzenia inwestycji na gruntach objętych takimi roszczeniami. Reprezentuje również klientów w postępowaniach cywilnych i sądowoadministracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego oraz aspektów prawnych geodezji i kartografii, a także systemów informacji.

Ma bogate doświadczenie w transakcjach nieruchomościowych, także w aspekcie ich finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania nieruchomości. Doradza w zakresie komercjalizacji budynków biurowych oraz prowadzenia projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, także z udziałem podmiotów zagranicznych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 1998 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim

Wydział Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej

Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Wieloletni wykładowca na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a obecnie adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz badania naukowe.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej

H. Kisilowska (red.), „Nieruchomości. Wzory pism i umów”, Lexis Nexis, 4 wydania, 2004-2013 (autor rozdziałów: Księgi wieczyste, Ewidencja gruntów i budynków, Podział, scalanie i rozgraniczanie nieruchomości)

H. Kisilowska (red.), „Nieruchomości. Zagadnienia prawne”, Lexis Nexis, 6 wydań, 2002-2011 (autor rozdziałów: Zbiory informacji o nieruchomościach i Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji)

H. Kisilowska (red.), „Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz”, Lexis Nexis, 2 wydania, 2008 i 2010 (autor rozdziału: Budowa i oddawania do użytku obiektów budowlanych)

P. J. Suwaj (red.), J. Zimmermann (red.), „Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną”, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (autor rozdziału: Informatyzacja rejestrów publicznych jako przejaw wpływu przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne na przykładzie ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków)

Rozprawa doktorska „Prawne aspekty systemu informacji o nieruchomościach w Polsce”, 2014