Joanna Krakowiak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Joanna Krakowiak

radca prawny

Pomoc prawna w sprawach regulacyjnych handlowych i reklamowych

Joanna Krakowiak doradza firmom z sektora produktów konsumenckich oraz branż podlegających szczególnym wymogom regulacyjnym, w tym prawa farmaceutycznego, żywnościowego, kosmetycznego oraz wyrobów medycznych w zakresie procedur dopuszczania do obrotu, znakowania jak i modeli sprzedaży produktów. Opiniuje kampanie reklamowe produktów konsumenckich oraz doradza, jak zmniejszyć ryzyko zakwestionowania reklamy przez konkurenta, konsumenta lub inspekcje nadzorujące rynek.

Ma doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych,  zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem ich cyberbezpieczeństwa.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych, w tym w sporach patentowych oraz sprawach dotyczących ochrony wyłączności produktów.

Zajmuje się umowami handlowymi oraz oceną ryzyka odpowiedzialności za produkt w stosunku do podmiotów zaangażowanych w proces produkcji i dystrybucji.

Uczestniczy w projektach transakcyjnych obejmujących sporządzanie analiz prawnych spółek.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związana od 2002 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002, ukończony z wyróżnieniem)

Ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz kurs z zakresu polubownych sposobów rozwiązywania sporów (ADR – arbitraż, mediacje i negocjacje) organizowany przez Tulane University na Humboldt-Universität w Berlinie.

Członek Rady Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego (European Food Law Association, EFLA)

Ekspert Krajowej Rady Suplementów Diety i Odżywek

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Sektor spożywczy a zielona transformacja”, Rocznik 2022

„Dystrybucja leków po zmianach”, Rocznik 2020

„Wyroby medyczne – globalny biznes a regionalne reżimy regulacyjne”, Rocznik 2019

„Jak nie marnować żywności – czyli o wysortach w procesie produkcyjnym” (współautorka), Rocznik 2018

„Czysta etykieta żywności”, Rocznik 2017

„Dobrowolne informacje o żywności na etykietach i w reklamie – wybrane aspekty praktyczne”, LEX/el. 2017

„Kwalifikacja prawna terapii medycznych z użyciem komórek macierzystych – przyczynek do dyskusji” Radca prawny. Zeszyty naukowe. Nr 1(6)/2016

„Transparentność raportów z badań klinicznych” Rocznik 2015

„Czy będzie bojkot coli w polskich szkołach?” Rocznik 2014

„Droga do ratowania życia” Rocznik 2011