Szymon Kubiak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Szymon Kubiak

radca prawny, wspólnik

Doktor nauk prawnych, LL.M. (Harvard) – blisko 20 lat doświadczenia w prawie pracy i outsourcingu

Dr Szymon Kubiak jest współodpowiedzialny za praktykę prawa pracy. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, europejskim prawem pracy oraz outsourcingiem. Ma wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących np. outsourcing i zwolnienia grupowe, w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników (m.in. przejściach zakładów pracy lub ich części) oraz w doradztwie dotyczącym tzw. atypowych/elastycznych form zatrudnienia i zatrudniania pracowników tymczasowych. Doradza także w problematyce pakietów socjalnych oraz przy tworzeniu i wdrażaniu programów zgodności prawnej (tzw. legal compliance). Koordynuje badania prawne spółek (due diligence).

Koordynuje działalność BD (business development) kancelarii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim

Doktorat w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca doktorska nt. atypowego/elastycznego zatrudnienia)

Studia podyplomowe (LL.M.) w Harvard Law School (USA)

Absolwent programu Executive Legal MBA - Kompetencje biznesowe dla prawników

W latach 2002-2004 był związany z kancelarią Wasylkowski, Wiater i Wspólnicy, gdzie współtworzył dział prawa pracy oraz prawa europejskiego. W latach 2002-2003 pracował w Deloitte & Touche Juridique et Fiscal w Paryżu, w dziale prawa pracy i fuzji i przejęć, oraz w kancelarii Laga & Philippe w Brukseli.

Wykłada w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach działalności pro bono jest zaangażowany w Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Członek Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych

International Bar Association, SPPI Council, Employment and Industrial Relations Law, Law Firm Management Committee

European Employment Lawyers Association

American Chamber of Commerce in Poland, Human Resources Management Committee

„Czy będą nas zwalniać algorytmy?”, współautor, Rocznik 2024

„Czy prawo pracy jest już gotowe na metawersum?” (współautor), Rocznik 2023

„Jeżeli nie praca tymczasowa, to może external workbench?” (współautor), Rocznik 2022

„Kłopotliwy (szczególnie w realiach COVID-19) obowiązek informacyjny agencji pracy tymczasowej” (współautor), Rocznik 2021

„Przeniesienie pracownika nie zawsze automatyczne” (współautor), Rocznik 2020

„Pozorny outsourcing pracowniczy” (współautor), Rocznik 2019

„Sztuczna inteligencja w rekrutacji” (współautor), Rocznik 2018

„Wybory pracownicze na Facebooku” (współautor), Rocznik 2017

„Outsourcing jako transgraniczne przejście zakładu pracy lub jego części” (współautor),  Rocznik 2016

„Redukcja pracowników przy joint-venture podmiotów konkurencyjnych” Rocznik 2015

„Interim manager – jeszcze pracownik czy też już nie?” Rocznik 2014

„Outsourcing pracowniczy” Rocznik 2013

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), prawo pracy

Chambers Europe (2011 – 2024), prawo pracy

Who’s Who Legal 2023, prawo pracy

Best Lawyers® 2014, prawo pracy