Artur Pietryka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Artur Pietryka

Artur Pietryka

adwokat, doradca

Wsparcie dla podmiotów w sprawach karnych gospodarczych

Dr Artur Pietryka ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz w sprawach z udziałem podmiotów korporacyjnych. Zajmuje się również ochroną dóbr osobistych.

Z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Aktywnie działa pro bono na rzecz m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Panoptykon.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2018 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009), na którym obronił rozprawę doktorską z zakresu postępowania karnego, poświęconą procesowym aspektom ścigania zgwałceń.

Izba Adwokacka w Warszawie

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (wiceprzewodniczący)

„Jak prokuratury „opiekują się” pieniędzmi spółek?” (współautor), Rocznik 2022

„Penalizacja odwróconego łańcucha dystrybucji leków w Polsce” (współautor), Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 1

B. Grabowska, A. Pietryka, Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

A. Grochowska, A. Pietryka, Środki łączności służące pozyskiwaniu danych o obywatelach – postulaty pod adresem precyzji legislacyjnej (w:) Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska

P. Kładoczny, A. Pietryka, Prowokacja policyjna a wyłączenie odpowiedzialności prowokowanego w świetle orzecznictwa strasburskiego – postulaty pod adresem polskiej regulacji, Przegląd Legislacyjny 2/2013, Rada Legislacyjna

P. Kładoczny, A. Pietryka, B. Grabowska, M. Bernatt, Skarga na przewlekłość postępowania Komentarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym  lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Warszawa 2010, Difin

The Legal 500 EMEA (2020 – 2024), prawo karne