Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracowników – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracowników

Nasi klienci często kontaktują się z nami, gdy oni sami lub ich pracownicy otrzymają wezwanie na przesłuchanie. Często nie wiedzą, dlaczego zostali wezwani. Pytają, jak mogliby się uzyskać informacje, czego dotyczy dana sprawa. Chcieliby wiedzieć, jak takie prze­słuchanie przebiega i jakie są ich prawa i obowiązki. Zastanawiają się, czy w trakcie przesłuchania może lub powinien towarzyszyć im adwokat bądź radca prawny. Miewają także wątpliwości związane z ochroną tajemnic (np. tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą adwo­kacką / radcowską).

Z myślą o tych problemach przygotowaliśmy poradnik pt. „Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracowników”, który powstał w oparciu o nasze doświadczenia oraz standardy międzynarodowe, w tym dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.