Zatrzymanie osoby – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zatrzymanie osoby

Zatrzymanie skutkujące krótkotrwałym pozbawieniem wolności jest obwarowane szeregiem gwarancji zawartych w Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Kodeksie postępowania karnego. Regulują one m.in. kwestie tego, kto i kiedy może zatrzymywać, a także jakie gwarancje przysługują osobom zatrzymanym. Mimo to osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować legalność, prawidłowość, a przede wszystkim zasadność zastosowania wobec nich takiej formy przymusu. Z myślą o nich przygotowaliśmy niniejszą publikację, która powstała w oparciu o nasze doświadczenia, a także standardy międzynarodowe, w tym dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.