Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Aspekty dogmatyczne i praktyczne – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Aspekty dogmatyczne i praktyczne

Ukazała się monografia dr Artura Pietryki poświęcona ściganiu przestępstwa zgwałcenia. Książka będzie przydatna dla wszystkich, którzy interesują się tematyką przemocy, w tym seksualnej.

Książka kompleksowo omawia materialne i procesowe aspekty ścigania przestępstwa zgwałcenia. Autor analizuje m.in.:

  • obowiązek zawiadomienia o przestępstwie i tryb ścigania,
  • warunki przesłuchiwania pokrzywdzonych,
  • rolę i zadania biegłych psychologów i lekarzy w procedurze ścigania przestępstwa zgwałcenia,
  • obraz statystyczny ścigania zgwałceń w Polsce.

Publikacja przedstawia krajowe i międzynarodowe instytucje służące ściganiu przestępstwa zgwałcenia i ochronie pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją. Wskazuje też, na czym polega szczególny charakter tych instytucji z perspektywy ochrony interesów pokrzywdzonych i podejrzanych.